لوگو آب معدنی اکساب

آب آشامیدنی اکساب

معرفی

اکساب آبی با کمترین نیترات و نیتریت و دارای نرمال ترین عناصر طبیعی و سرشار از اکسیژن است. به عبارت دیگر، اکساب حداقل ۱۰برابر بیشتر از با کیفیت ترین آبهای طبیعت یعنی چشمه سارها و آبشارها، اکسیژن دارد. این اکسیژن خوراکی که به صورت مخلوط یونی فیزیکی در آب قرار دارد، پس از آشامیدن به سرعت جذب سلولهای نیازمند به اکسیژن در بدن می شود.

تکنولوژی

آب آشامیدنی غنی شده با اکسیژنِ این برند بر پایه نوآوری پرفسور پاکدامن و تکنولوژی جدیدی که ایشان معرفی کردند، به کمک دستگاه های غنی سازی آب میزان اکسیژن آب را که به طور معمول بین ۳ تا ۴ میلی گرم در لیتر است، به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلی گرم در لیتر افزایش میدهد.

کارخانه

کارخانه برند اکساب در کیلومتر ۱۵ جاده گرگان- مشهد قرار دارد.

محصولات برند اکساب

آب معدنی اکساب بزرگ

باکس بزرگ

۶ بطری ۱.۵ لیتری
آب معدنی کوچک اکساب

باکس کوچک

۱۲ بطری ۰.۵ لیتری
جدول ترکیبات (میلی گرم/لیتر)
کلسیم منیزیم سدیم فلوراید نیتریت نیترات اکسیژن TDS PH
۲۰ ۸ ۱ ۰.۱ ۰ ۰.۴ ۵۰-۶۰ ۱۴۸ ۷.۳

تحویل منظم آب منزل و محل کار

حداقل تعداد سفارش ۳۰ باکس