قیمت آب معدنی عمده

(قیمت شهریور ماه ۱۳۹۷)

محصول قیمت (۱ تا ۳۰ باکس) قیمت (۳۱ تا ۴۹ باکس) قیمت (۵۰ تا ۱۹۹ باکس) قیمت (۲۰۰ باکس به بالا)
واتا ۱/۵ لیتری (۹ltr) ۹/۵۰۰ تومان
واتا ۰/۵ لیتری (۶ltr) ۱۲/۰۰۰ تومان
واتا رویال ۱ لیتری (۶ltr) ۱۲/۰۰۰ تومان
واتا رویال ۰/۳۳ لیتری (۳٫۹۶ltr) ۱۳/۰۰۰ تومان
دماوند ۱/۵ لیتری (۹ltr) ۹/۵۰۰ تومان
دماوند ۰/۵ لیتری (۶ltr) ۱۱/۰۰۰تومان
دماوند ورزشی ۱ لیتری (۶ltr) ۱۱/۵۰۰ تومان
دماوند جیبی ۰/۳۳ لیتری (۳٫۹۶ltr) ۸/۵۰۰ تومان
نستله ۱/۵ لیتری (۹ltr) ۹/۵۰۰ تومان ۹/۵۰۰ تومان ۹/۰۰۰ تومان ۹/۰۰۰ تومان
نستله ۰/۵ لیتری (۶ltr) ۱۲/۰۰۰ تومان ۱۱/۵۰۰ تومان ۱۱/۵۰۰ تومان ۱۱/۰۰۰ تومان
آکوافینا ۱/۵ لیتری (۹ltr) ۱۰/۵۰۰ تومان ۱۰/۵۰۰ تومان ۱۰/۵۰۰ تومان
آکوافینا ۰/۵ لیتری (۶ltr) ۱۲/۰۰۰ تومان ۱۱/۵۰۰ تومان ۱۱/۵۰۰ تومان
اکساب ۱/۵ لیتری (۹ltr) ۱۳/۰۰۰ تومان ۱۳/۰۰۰ تومان ۱۳/۰۰۰ تومان
اکساب ۱ لیتری (۶ltr)
اکساب ۰/۵ لیتری (۶ltr) ۱۷/۰۰۰ تومان ۱۷/۰۰۰ تومان ۱۷/۰۰۰ تومان
دی دی ۱/۵ لیتری (۹ltr) ۹/۵۰۰ تومان
دی دی ۰/۵ لیتری (۶ltr) ۱۱/۵۰۰ تومان

ثبت سفارش عمده

(تحویل بین ۱ تا ۳ روز کاری)